EU-udbud for bygningen af et nyt kontrolskib

14-11-2019

Fiskeristyrelsen har offentliggjort et EU-udbud for bygningen af et nyt kontrolskib. Det nye skib skal føre kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak og vil blive taget i drift i 2022.

Det største af Fiskeristyrelsens tre kontrolskibe, Vestkysten, skal skiftes ud med et nyt. Byggeriet af det kommende kontrolskib er sendt i udbud.

Du kan læse mere om udbuddet på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.
Fremtidens fiskerikontrolskib skal bygges miljø- og klimarigtigt.