Det erhvervsmæssige og rekreative ålefiskeri i saltvand lukker den 1. december 2019 til den 29. februar 2020

25-11-2019

For at genoprette bestanden af europæisk ål lukkes det erhvervsmæssige og rekreative ålefiskeri i saltvand i tre måneder. Lukkeperioden gælder i hele landet.

For at bidrage til genopretning af bestanden af den europæiske ål besluttede EU-Kommissionen i december 2018at indføre en lukkeperiode i samtlige EU-medlemslande for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål i saltvand. Lukkeperioden videreføres i 2019 og omfatter nu også det rekreative fiskeri. I Danmark er det besluttet, at lukkeperioden begynder den 1. december 2019 og slutter den 29. februar 2020.

Alle fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke disse. Desuden skal både erhvervs- og fritidsfiskere nu føre og indsende lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Lukkeperioden finder sted på den tid, hvor ålen vandrer fra vores farvande til Sargassohavet for at gyde. Fiskere, der bedriver erhvervsmæssigt ålefiskeri i saltvand, skal derfor bjærge deres redskaber, eller indrette redskaberne, så de ikke kan fange ål, inden den 1. december. Hvis ål måtte blive fanget i redskaber, som er indrettet til ikke at fange ål, skal ålene straks genudsættes. Fritidsfiskere i saltvand må ikke anvende ruser i lukkeperioden.

 

Læs mere her: link til åleside