Status på driftsforstyrrelser af IT – system til brug for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering

15-03-2019
Nyhed

Der er fortsat en række driftsforstyrrelser af det IT-system, der anvendes til brug for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering.

Forstyrrelserne berører sager, der oprettet i perioden til og med ansøgningsrunden maj 2018. Forstyrrelserne betyder bl.a., at kommuner ikke kan få godkendt anmodninger om ændringer, og at Fiskeristyrelsen ikke kan udbetale på de indsendte projekter.

IT-systemet administreres af Landbrugsstyrelsen, og Fiskeristyrelsen har ikke mulighed for selv at løse problemerne. Landbrugsstyrelsen har oplyst, at man forventer at gå i gang med at løse problemerne i uge 14-17 i 2019.