Der kan fortsat opleves driftsforstyrrelser ved indsendelse af ændringsanmodninger i relation til vandløbsrestaurering.

27-03-2019
Nyhed

Ændringsanmodninger kan indsendes til , såfremt der opleves driftsforstyrrelser ved indsendelse af ændringsanmodninger.

Team tilsagn & udbetaling vil her efter sende en kvittering for modtagelse af ændringsanmodning.