Afgørelser i sager om generationsskiftesild i 2019

06-03-2019

Fiskeristyrelsen har nu udsendt de første afgørelser om gentildeling af de såkaldte generationsskiftesild for 2019. Det er sket efter, at Kammeradvokaten har foretaget en juridisk vurdering af, om betingelserne for den oprindelige tildeling af sild har været opfyldt. Nogle af fiskerne har modtaget en partshøring med mulighed for at komme med bemærkninger og eventuelle supplerende oplysninger til Fiskeristyrelsen, før den endelige afgørelse træffes. At afgørelser og partshøringer nu er sendt, betyder, at de fiskere, der opnår gentildeling, inden længe vil kunne fiske generationsskiftesild.  

Kammeradvokaten blev i februar bedt om at undersøge, om Fiskeristyrelsens sagsbehandling af sager om generationsskiftesild var foretaget i overensstemmelse med reglerne i perioden fra 2013 til i dag. Generationsskiftesild er en pulje med sildekvoter, som yngre fiskere kan få andel i, hvis de opfylder nogle særlige betingelser.

Baggrunden for undersøgelsen var en mistanke om, at en konkret ansøger ikke opfyldte betingelserne for tildeling af generationsskiftesild tilbage i 2017. Kammeradvokaten har nu afgivet sin juridiske vurdering af, om de fiskere, der har ansøgt om gentildeling i 2019, levede op til betingelserne for tildeling af generationsskiftesild, da de ansøgte første gang. Det er på den baggrund, at Fiskeristyrelsen nu har truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgerne lever op til betingelserne for gentildeling i 2019.

”Nu har Kammeradvokaten gennemført en grundig vurdering af alle ansøgninger for 2019 ift. reglerne, så vi har juridisk fast grund under fødderne. Det betyder, at fiskerne nu får at vide, om de får en mængde sild at fiske i 2019”, siger Fiskeristyrelsens direktør Nanna Møller.

”Det har været vigtigt for os at prioritere ansøgningerne for 2019, så fiskerne kunne få en afklaring af deres situation, inden sildefiskeriet slutter senere på året. Nu venter så den resterende del af undersøgelsen, hvor Kammeradvokaten skal se på, om andre og tidligere ansøgninger er blevet behandlet, som de skulle”, slutter Nanna Møller. 

Fakta   

Som en del af opfølgningen på Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af Fiskeristyrelsen blev det i efteråret 2018 besluttet at igangsætte en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret. Undersøgelsen blev udvidet til også at omfatte ordningen med generationsskiftesild, da en konkret sag viste, at en fisker, der tidligere har fået tildelt generationsskiftesild, ikke levede op til en af betingelserne for tildelingen. Kammeradvokaten har nu leveret sin juridiske vurdering af en række sager om tildeling af generationsskiftesild for 2019. 

Kammeradvokaten har vurderet i alt seks ansøgninger om generationsskiftesild i 2019. Fiskeristyrelsen har i dag sendt tre afgørelser om tildeling af generationsskiftesild. De øvrige tre afgørelser afventer partshøring.