Nye ledere i den regionale fiskerikontrol

13-05-2019
Nyhed

For at styrke de ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige kompetencer i den regionale fiskerikontrol har Fiskeristyrelsen pr. 1. maj ansat to kontorchefer til at stå i spidsen for de nye enheder ”Regional Kontrol Vest” og ”Regional Kontrol Øst”. Målet er at ruste styrelsen bedre til at gennemføre den genopretning, der er i gang. 

Henrik Bandholm er ny kontorchef i Regional Kontrol Vest

Kontorchef Henrik Bandholm står fra 1. maj i spidsen for Regional Kontrol Vest, der består af det tidligere Inspektorat Vest og fiskerikontrolskibet Vestkysten. 

Henrik Bandholm kommer fra Deloitte, hvor han både har været chef i afdelingen for den offentlige sektor og i afdelingen for ledelse og strategi. Han har bred erfaring med udvikling og implementering af administrationsgrundlag, der sikrer, at myndigheden – senest i Grønland - behandler ansøgninger og træffer afgørelser ensartet og på samme grundlag. 

Den nye chef for Regional Kontrol Vest kan bidrage til genopretningsarbejdet i Fiskeristyrelsen på en positiv måde fra start, da han har stor erfaring med faglig procesoptimering på myndighedsområdet samt udvikling af tilsyns- og kontrolmiljøer med et læringsbaseret fokus. 

Henrik Bandholm er 55 år og bor i Skagen med sin familie. I det daglige vil han bevæge sig mellem Regional Kontrol Vest’s enheder i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Nymindegab og skibet Vestkysten. 

Bjørn Wirlander er ny kontorchef i Regional Kontrol Øst

Fra 1. maj er kontorchef Bjørn Wirlander ansat til at lede Regional Kontrol Øst, der består af det tidligere Inspektorat Øst og fiskerikontrolskibene Havternen og Havørnen. 

Bjørn Wirlander kender fiskeriområdet godt, idet han kommer lige fra en stilling som kontorchef i Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriets departement, og før da var han kontorchef i EU & Fiskeriregulering i det daværende Miljø- og Fødevareministerium. 

Den nye chef for Regional Kontrol Øst vil med det samme kunne bidrage til at styrke kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen, da han også har solid erfaring med myndighedskontrol og udarbejdelse af afgørelser og administrative bøder med i bagagen fra tidligere job som kontrolchef/fødevarechef i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Bjørn Wirlander er 57 år og bor på Frederiksberg med sin familie. I det daglige vil han bevæge sig mellem Regional kontrol Øst’s enheder i Ringsted, Rønne, Kolding og Randers og skibene Havternen og Havørnen. 

Baggrund

  • Fiskeristyrelsen har 1. maj 2019 gennemført en organisationsændring af den regionale fiskerikontrol med etablering af to nye organisatoriske enheder ”Regional kontrol Øst” og ”Regional kontrol Vest” med ansvar for fiskerikontrollen til lands og til vands. De to nye enheder ledes af de to nye kontorchefer, som refererer til direktøren.
  • Rigsrevisionens beretninger og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af Fiskeristyrelsen har vist, at der er behov for en bedre forvaltningsmæssig understøttelse i alle dele af Fiskeristyrelsen, også i den regionale kontrol.
  • Fiskeristyrelsen arbejder med komplicerede regelsæt, og det er vigtigt, at reglerne bliver forvaltet ens og på et solidt grundlag.
  • Uanset hvor en fisker møder Fiskeristyrelsen, skal afgørelsen for en overtrædelse være den samme.
  • Ved at gennemføre denne organisationsændring får Fiskeristyrelsen mere ledelseskraft til at gennemføre forandringer. Der bliver flere ressourcer til at styrke koordineringen på tværs og sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen af sagerne igennem hele processen – fra fysisk kontrol til afgørelse.

Kontakt:

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens kommunikations- og presserådgiver på tlf. 31 26 62 20 eller sende en mail til