Status på driftsforstyrrelser af IT –system til brug for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering

17-06-2019
Nyhed

Driftsforstyrrelserne af det IT-system, der anvendes til brug for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering, er endnu ikke løst.

Det vil sige, at sager, der er oprettet i perioden til og med ansøgningsrunden maj 2018 fortsat ikke kan behandles. Forstyrrelserne betyder bl.a., at kommuner ikke kan få godkendt anmodninger om ændringer, og at Fiskeristyrelsen ikke kan udbetale på de indsendte projekter.

IT-systemet administreres af Landbrugsstyrelsen, og Fiskeristyrelsen har ikke mulighed for selv at løse problemerne.