Opdatering af E-log

24-06-2019
Nyhed

Fiskeristyrelsen udsender i denne uge breve til de fartøjer, som endnu ikke har opdateret deres elektroniske logbog til nyeste version 10.2.0.

Programmet stilles gratis til rådighed og kan downloades direkte fra vores hjemmeside (jf. linket nedenfor) eller via usb-stik til fartøjet. Det er fartøjsførers pligt, at anvende den til enhver tid nyeste version af E-log.

Link: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/indberetning-og-foering-af-logbog/elektronisk-logbog/

Tidsfrist for opdateringen var 30. april 2019. Fiskeristyrelsen meddeler hermed at opdatering skal være installeret senest 22. juli 2019. Fiskeristyrelsen gør opmærksom på, at overtrædelse af tidsfristen vil kunne straffes med bøde og tildeling af point.