Prioriteringsliste for tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø 2019 er nu klar

02-07-2019
Nyhed

Se Fiskeristyrelsens foreløbige liste over ansøgninger, der kan forvente tilsagn, muligvis tilsagn og afslag.

Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø 2019 var åben for ansøgninger fra 26. april til 7. juni 2019. Der er i 2019 afsat 54,8 mio. kr. til ordningen, og Fiskeristyrelsen har modtaget 30 ansøgninger for i alt 90,9 mio. kr.

En foreløbig prioritering af ansøgningerne er nu færdig, og ansøgerne har mulighed for – for egen regning og risiko – at sætte projekterne i gang. Listen kan du finde her:

Oversigt over ansøgninger på tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø (2. juli 2019) 

Ansøgningerne markeret med grønt forventes at modtage tilsagn, mens ansøgninger markeret med rødt forventes at modtage afslag. Ansøgninger markeret med gult vil muligvis modtage tilsagn, men det vil afhænge af sagsbehandlingen af de grønne ansøgninger.

Næste skridt

Ansøgningerne skal nu sagsbehandles. Under sagsbehandlingen kan prioriteringen blive ændret, fx fordi der ikke kan gives tilsagn til alle budgetposter i et projekt, så der bliver penge tilovers, der kan anvendes til andre tilskudsberettigede projekter på prioriteringslisten. Det betyder, at listen over ansøgninger, der får tilskud, er foreløbig og kan blive ændret.

Sagsbehandlingen af projekterne går i gang efter sommerferien.

Hvad gives der tilsagn til?

Fiskeristyrelsen giver tilsagn til tre indsatsområder (under ordningen):

1)    Marin Innovation: Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 

2)    Marin biodiversitet og økosystemer: Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter 

3)    Udsætning af ål

Har du spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til