KOMPENSATION TIL ÅLEFISKERE FOR TABT INDTJENING

09-07-2019
Nyhed

I denne uge udbetaler Fiskeristyrelsen kompensation til de ålefiskere, der bliver kompenseret for tabt indtjening, da der blev indført en lukkeperiode for ålfiskeriet i perioden 1. november 2018 – 31. januar 2019.

Lukkeperioden blev indført for at beskytte den europæiske ålebestand, men har haft økonomiske konsekvenser for danske ålefiskere. Derfor blev der oprettet en statsstøtteordning under de minimis-reglerne med det formål at give kompensation til særligt berørte fiskere for tabt indtjening.

Der blev afsat 4,2 mio. kr. til ordningen.

Fiskeristyrelsen har modtaget 48 ansøgninger, hvoraf 42 ansøgere får udbetalt kompensation. Der udbetales kompensation for i alt 3,2 mio. kr.

Krav for at modtage kompensation

For at modtage kompensation er det bl.a. et krav, at ansøger har en gyldig licens til at fiske efter ål i 2018 og 2019, og at ansøgers andel af fangster af ål udgør minimum 30% af ansøgers gennemsnitlige, årlige samlede landingsværdi i 2015, 2016 og 2017.

Kompensationens størrelse

Kompensationen bliver udregnet på baggrund af ansøgers historiske landingsværdier i de tre måneder (nov., dec. og jan.) for de seneste 3 år (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), og kompensationsbeløbet udregnes som et gennemsnit af den samlede landingsværdi for disse måneder.

De minimis støtte

Kompensationen er en såkaldt de minimis støtte. Ifølge. EU-reglerne kan man maksimalt få udbetalt  30.000 EUR (ca. 223.500 kr.) over en treårig periode.