Generelt forbud mod undervandsjagt med dykkerflasker og om natten træder i kraft den 14. august 2019

26-07-2019
Nyhed

Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i foråret en aftale om en ny EU-forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for fiskeriet. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende den 25. juli 2019, med ikrafttræden den 14. august 2019. 

Forordningen indeholder et generelt forbud i EU mod undervandsjagt (håndholdte spyd og undervandsharpuner) med dykkerflasker (”lungeautomat”) hele døgnet, og uden dykkerflasker fra solnedgang til solopgang. 

Undervandsjagt med håndholdte spyd og undervandsharpuner er derved kun tilladt, hvis der ikke benyttes dykkerflasker, fra solopgang til solnedgang.

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med artikel 2, og definitionen af ”undervandsharpun” i artikel 6, nr. 49. 

Yderligere oplysninger

Link til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til