Landingsforpligtelse

02-01-2019

Bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021.

Den 1. januar 2019 trådte den nye delegerede retsakt for landingsforpligtigelsen i det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i kraft. Det betyder, at alle arter, der er omfattet af kvote, skal ilandbringes uanset størrelse.

Dog er visse arter undtaget i specifikke fiskerier, enten med henvisning til, at arten har en høj overlevelse eller er omfattet af en de minimis-undtagelse. Den delegerede retsakt, hvoraf undtagelserne kan ses, findes her

Fiskeristyrelsen er ved at udarbejde vejledninger til landingspligten i 2019-2021 og disse forventes at blive sendt i høring snarest.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presserådgiver på tlf. 72 18 58 05.