Højere bøder for defekte lejdere

22-01-2019
Nyhed Erhvervsfiskeri

Efter flere episoder med defekte lodslejdere, der bristede under fiskerikontrollens entring, hæves bødestørrelsen nu.

Domstolene har besluttet at hæve bødestørrelsen, så bødeniveauet for fartøjsføreren nu som udgangspunkt er 10.000 kr., hvis der er fejl og mangler på lodslejderen. Alene i 2018 var der tre afgjorte sager, hvor lejderen bristede under entringen. Defekte lodslejdere kan føre til uheld og personskader og er i værste fald livsfarlige.

”Defekte lodslejdere betyder, at fiskerikontrollørerne sætter liv og lemmer på spil, når de i forbindelse med udførelsen af deres arbejde entrer et fiskefartøj, derfor glæder det mig, at domstolene har valgt at hæve bødestørrelsen, hvis lodslejderen er defekt”, udtaler Fiskeristyrelsens direktør, Nanna Møller.

Hvis der slet ikke er en lejder, kan der blive tale om en større bøde, der svarer til nægtelse af kontrol.

Sikkerhed ved entring af fiskefartøjer

Entring af et fiskefartøj er en risikabel operation. Fiskeristyrelsens mål er, at kontrollen om bord på fiskefartøjer kan foretages uden personskader.

Der gengives i det følgende de almindelige retningslinjer:

  • Ved alle entringer på fiskefartøjer skal det sikres, at kontrolløren får let og sikker adgang.
  • Der må ikke pumpes vand over bord i den side, hvor der entres, og dækket skal i videst muligt omfang være fri for wirer og ruller, hvor kontrolløren skal om bord.
  • Besætningen skal være behjælpelig ved entringen og tage i mod tasker samt yde anden nødvendig assistance for en sikker entring.
  • På fartøjer med et fribord på mere end 1,5 meter skal der være fastgjort en SOLAS-godkendt lodslejder (se fig. 1).
  • Bemærk, at lejderen skal have forlængede trin, og at de nederste med fordel kan være af gummi.
  • Lejderen skal ikke sættes helt ned til vandoverfladen.

Mulighed for ny type tovværk til lodslejdere

Hvis man skal have skiftet en ældre lodslejder, meddeler Fiskernes Arbejdsmiljøråd, at det nu er muligt at vælge godkendte lodslejdere med tovværk i polypropylen, som skulle have en bedre holdbarhed end den gamle type.

Fig. 1

 Billede af ny type tovværk til lodslejdere

Kontakt:

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens kommunikations- og presserådgiver Lisa Sandager Ramlow på tlf. 31 26 62 20 eller sende en mail til