Organisationsændring i Fiskeristyrelsen fra 1. maj 2019

01-02-2019
Nyhed

Rigsrevisionens beretninger og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn af Fiskeristyrelsen har vist, at der er behov for en bedre forvaltningsmæssig understøttelse i alle dele af Fiskeristyrelsen, også i den regionale kontrol.

Fiskeristyrelsen arbejder med komplicerede regelsæt, og det er vigtigt, at reglerne bliver forvaltet ens og på et solidt grundlag. Uanset hvor man som fisker møder Fiskeristyrelsen, skal afgørelsen for en overtrædelse være den samme.

Derfor gennemfører Fiskeristyrelsen 1. maj 2019 en organisationsændring af styrelsens regionale fiskerikontrol.

Der bliver etableret to nye organisatoriske enheder ”Regional kontrol Øst” og ”Regional kontrol Vest” med ansvar for fiskerikontrollen til lands og til vands. De to nye enheder ledes hver især af en kontorchef, som refererer til direktøren.

Det nuværende Inspektorat Øst og fiskerikontrolskibene Havternen og Havørnen vil blive samlet i Regional kontrol Øst.

Det nuværende Inspektorat Vest og fiskerikontrolskibet Vestkysten vil blive samlet i Regional kontrol Vest.

De nuværende chefer for inspektoraterne og skibene vil som hidtil skulle lede hhv. inspektorater og skibe med dertil hørende vicefiskeriinspektører og skibsfører.

Ved at gennemføre denne organisationsændring får Fiskeristyrelsen mere ledelseskraft til at gennemføre forandringer. Der bliver flere ressourcer til at styrke koordineringen på tværs og sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen af sagerne igennem hele processen – fra fysisk kontrol til afgørelse.