Åbning af forsøgsordning med stillehavsøsters

11-02-2019
Nyhed

Fiskeristyrelsen åbner mandag den 11. februar 2019 en forsøgsordning med fiskeri af stillehavsøsters i Vadehavsområdet.

Forsøgsordningen bygger på kommercielt fiskeri, og derfor skal ansøgere være registreret hos Fiskeristyrelsen som erhvervsfisker med A-status, bi-erhvervsfisker eller som et erhvervsfiskerselskab for at kunne søge om tilladelsen. For at beskytte Vadehavets unikke natur bliver det kun tilladt at fiske med håndholdte redskaber.

Stillehavsøsters danner rev og etablerer banker på steder, hvor der tidligere har været blåmuslingebanker, hvilket er et problem, da blåmuslingerne er en vigtig del af fødegrundlaget for flere fuglearter i Vadehavet.

Læs mere om ordningen, og om hvordan du ansøger her