Prioriteringslister for tilskudsordningerne Afsætningsfremme, Fælles indsatser fiskeri og Investeringer i fiskerihavne og landingssteder 2019 er nu klar

12-12-2019
Nyhed Tilskud

Fiskeristyrelsen offentliggør de foreløbige lister over prioriterede ansøgninger modtaget på de tre ordninger under det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i efteråret 2019

 

Tilskudsordningerne Afsætningsfremme og Fælles indsatser fiskeri var åbne for ansøgning fra 12. august til 7. oktober 2019 og Investeringer i fiskerihavne og landingssteder var åben fra 22. august til 17. oktober 2019. Prioriteringen af ansøgningerne er færdig, og ansøgerne har mulighed for – for egen regning og risiko – at igangsætte projekterne.

OBS - Fiskeristyrelsen er blevet opmærksom på, at der forekommer fejl i de offenligjorte prioriteringslister. Derfor er disse fjernet. Fiskeristyrelsen vil snarest offentliggøre de nye prioriteringslister.

Ansøgningerne skal nu sagsbehandles, hvorfor listerne stadig er foreløbige. Under sagsbehandlingen kan prioriteringen blive ændret, fx som følge af at der ikke kan gives tilsagn til alle budgetposter i et projekt, hvormed der bliver penge tilovers, der kan anvendes til andre tilskudsberettigede projekter på prioriteringslisten. Det betyder, at listen over ansøgninger, der får tilskud, kan blive ændret.

Sagsbehandlingen af Afsætningsfremme og Investeringer i fiskerihavne og landingssteder er i gang nu, og sagsbehandlingen af Fælles indsatser fiskeri går i gang efter juleferien.


Hvad gives der tilsagn til?

Der gives tilsagn til følgende indsatsområder under de tilskudsordninger:

Afsætningsfremme:

  1. afsætning af kystfiskeres fangster,

  2. afsøgning af nye markeder,

  3. udvikling af afsætningsmuligheder for discard,

  4. oprettelse af producentorganisationer,

  5. fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, og

  6. fremme og udvikling af certificering og mærkning.

 

Fælles indsatser fiskeri:

1) Fremme af innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer.

2) Fisker-forsker samarbejde.


Investeringer i fiskerihavne og landingssteder:

1) direkte afsætning af fisk fra kystfiskere

2) infrastruktur, der fremmer adgangen til landingssteder under udfordrende besejlingsforhold

3) andre projekter, der vedrører landingsforpligtelsen, og infrastrukturen i fiskerihavne og landingssteder samt auktionshaller.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til