Nye regler for lyst- og fritidsfiskeri efter torsk fra den 1. januar 2020 i Østersøen

12-12-2019
Nyhed Lyst- og fritidsfiskeri

Fra og med 1. januar 2020 træder der nye regler i kraft for, hvor mange torsk man som lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag, når der fiskes i den vestlige Østersø. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

De nye regler ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen.

Max 5 torsk om dagen
De nye regler betyder, at du som lyst- eller fritidsfisker fra den 1. januar 2020 højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. I den kommercielle lukkeperiode i februar 2020 og marts 2020, der har til formål at beskytte gydeområderne, er det tilladte antal torsk reduceret til to om dagen. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd.

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) indføres der et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk fra den 1. januar 2020. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil.

Link til kort med angivelse af underområder, hvor begrænsningerne gælder

Link til kort med markering af 6-sømilegrænsen i den vestlige Østersø (underområde 24)

Yderligere oplysninger

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til