Invitation: Workshop om prioriteringen på udviklingsordningerne

11-12-2019
Nyhed Tilskud

I 2020 forventer vi at åbne for ansøgninger om tilskud under ordningerne Fiskeri, Natur og miljø og Fællesindsatser – akvakultur. Du har derfor nu mulighed for at deltage i en workshop om prioriteringsmodellerne på alle udviklingsordningerne.

Fiskeristyrelsen arbejder på at sikre, at prioriteringsmodellerne på ordningerne skal være så gennemsigtige, simple og fagligt retvisende som muligt. Samtidig skal prioriteringen sikre, at de projekter, der bedst opfylder ordningens formål, modtager tilskud først.

Vi inviterer derfor ordningernes interessenter til denne workshop, der har til formål at samle inputs til, hvordan vi kan videreudvikle prioriteringsmodellerne på ordningerne Fiskeri, Natur og miljø, Fællesindsatser - fiskeri og Fællesindsatser – akvakultur.

Du kan læse mere om ordningerne og prioriteringen i vejledningerne til ordningerne. Dem finder du i Tilskudsguiden på vores hjemmeside.

Tid og sted

Tirsdag den 17. december 2019

Kl. 10:00 – 13:30

Hos Fiskeristyrelsen i Nyropsgade 30, 1602 København

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til: senest fredag den 13. december kl. 12:00.

 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 7218 5600 eller e-mail:

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte os på Fiskeristyrelsens pressetelefon 72 18 58 05.