Fejl i tilsagn under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

20-12-2019
Nyhed Tilskud

Fiskeristyrelsen har som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet fra oktober 2018 identificeret fejl i et antal tilsagn under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

De væsentligste fejl vedrører tilsagns støttesatser og samarbejdsaftaler, der ikke lever op til kravene.

Betydning for sagsbehandlingstiden

Fiskeristyrelsen skal tage stilling til, om identificerede fejl skal have som konsekvens, at der ikke kan udbetales støtte i overensstemmelse med tilsagnet.

Det betyder, at ansøgere på visse udbetalingssager kan opleve længere sagsbehandlingstider end normalt.

Fiskeristyrelsen vil opdatere denne side med oplysninger om status i løbet af første kvartal 2020.

Støttesatser

Der er givet støtte på 100 % til private tilsagnshavere eller samarbejdspartnere på ordningerne fiskeri, natur og miljø, fælles indsatser fiskeri og fælles indsatser akvakultur.

Den høje støttesats på 100 % kan alene kan gives til organisationer, som repræsenterer sine medlemmers interesser, en interesse hos en gruppe af interessenter eller offentlighedens interesse generelt. Den høje støttesats kan dermed aldrig gives til privatpersoner eller virksomheder, også selvom de er samarbejdspartnere i et projekt.

I andre sager har organisationer fået en forhøjet støtteprocent på 75 % med den begrundelse, at de er brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur.

Det er efter EU-reglerne alene brancheorganisationer godkendt af Fiskeristyrelsen efter EU’s markedsforordning, der er berettiget til den forhøjede støttesats.

Endvidere lever nogle konkrete tilsagnshavere ikke op til kravet om at være en SMV (små- eller mellemstore virksomheder), hvilket har betydning for støttesatsens størrelse.

Samarbejdsaftaler

Der er på ordningerne fiskeri, natur og miljø, fælles indsatser fiskeri og fælles indsatser akvakultur givet private tilsagn til projekter, de gennemfører i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne.

Fiskeristyrelsen vurderer, at der i nogle sager ikke er tale om samarbejde i forordningens forstand, men udelukkende om levering af ydelser fra et videnskabeligt organ til det private projekt. Projekterne burde derfor ikke have fået tilsagn.

Kontakt

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens kommunikationskonsulent Anna Christine Rasch på tlf. 72 18 58 05