Status for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering

14-08-2019
Nyhed

En række kommuner har oplevet IT-problemer i forbindelse med Fiskeristyrelsens behandling af ansøgninger om udbetaling og projektændringer vedrørende vandløbsrestaurering. Der kan være tale om, at ansøgninger ikke kan indgives på tast-selv, eller at styrelsen ikke har mulighed for at sende afgørelser ud til ansøgerne.

Problemerne knytter sig alene til et ældre IT-system, som anvendes i sager, hvor det er søgt om støtte i ansøgningsrunden maj 2018 eller tidligere.

Vi kan oplyse, at der er god fremdrift i løsningen af disse IT-problemer, jf. nærmere nedenfor.

Der har ikke været It problemer på de ordninger vedrørende vandløbsrestaurering, der er åbnet efter maj 2018, og Fiskeristyrelsen forventer, at kommunerne ikke vil opleve væsentlige forstyrrelser på fremtidige ordninger, som åbner.

Udbetalinger

Udbetalingsanmodninger i sager, der er oprettet i det ældre IT-system, dvs. ansøgninger fra ansøgningsrunden maj 2018 og tidligere, er påbegyndt i slutningen af uge 29, og størsteparten af udbetalingsanmodningerne forventes udbetalt inden udgangen af uge 33.

Der kan være enkelte udbetalinger, der fortsat vil have fejl. Disse fejl udbedres løbende.

Vi vil anbefale alle ansøgere, der har modtaget en fejlmelding via TAST SELV, om at sende en ny udbetalingsanmodning via TAST SELV.

I det tilfælde, at der fortsat er fejl, kan I sende en mail til med printscreen af fejlmeldingen.

Ændringsanmodninger

Ændringsanmodninger i sager, der er oprettet i det ældre IT-system, dvs. ansøgninger fra ansøgningsrunden maj 2018 og tidligere er påbegyndt i uge 31. Sagsbehandlingen af de resterende ændringsanmodninger vil blive prioriteret i august/september.

Der kan være enkelte ændringsanmodninger, der fortsat vil have fejl. Disse fejl udbedres løbende.

Team tilsagn & udbetaling kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 9.00 til 15.00 på telefonnummer 72 18 58 49 eller på mail til .