Nu åbner havneordningen

22-08-2019
Nyhed Tilskud

Ordningen Investeringer på Fiskerihavne og landingssteder er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Du kan ansøge om midler fra ordningen mellem den 22. august 2019 til og med den 17. oktober 2019.

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder

Der gives tilskud til projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, eller infrastrukturprojekter, der bidrager til at øge kvaliteten af og forbedre kontrol og sporheden for de produkter, der landes, samt projekter, der øger energieffektiviteten, forbedrer sikkerheden og arbejdsvilkår eller bidrager til miljøbeskyttelsen.

Ansøgninger om projekter i små havne med høj kystfiskeraktivitet prioriteres højere end ansøgninger i store havne med lav kystfiskeraktivitet.

Der er afsat 20,1 mio. kr. i 2019, og ordningen er opdelt i 3 puljer:

1) direkte afsætning af fisk fra kystfiskere (3 mio. kr.)

2) infrastruktur, der fremmer adgangen til landingssteder under udfordrende besejlingsforhold (5 mio. kr.).
3) hovedpuljen (12,1 mio. kr.) til andre projekter, der vedrører landingsforpligtelsen og infrastrukturen i fiskerihavne og landingssteder samt auktionshaller.

Der gives tilskud til 50% af projektet, og alle operatører, der forestår aktiviteter på en fiskerihavn eller et landingssted, kan søge ordningen.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen for begge ordninger er mandag den 17. oktober 2019, og du kan læse mere om ordningerne, hente vejledninger og ansøgningsskemaer her: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/investeringer-paa-fiskerihavne-og-landingssteder/

Få gratis vejledning fra EHFF-facilitatoren

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens tilskudsafdeling på tlf. 7218 5850 eller e-mail: Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805