Fiskeristyrelsen genåbner nu forsøgsordningen for håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet

26-08-2019
Nyhed

Formålet med forsøgsordningen er, at begrænse den invasive stillehavsøsters med et erhvervsmæssigt fiskeri, og på den måde passe på Vadehavets unikke natur og fugleliv.

Stillehavsøsters har spredt sig i mange danske farvande og kan ikke udryddes, men udbredelsen kan med fordel begrænses fx ved hjælp af fiskeri som nu i Vadehavet. Stillehavsøsters danner banker på steder, hvor flere af vadehavets fuglearter normalt vil finde blåmuslinger, der er en vigtig del af deres fødegrundlag.

Der åbnes derfor på forsøgsbasis igen for håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet. Forsøgsordningen løber frem til 31. maj 2021.

Ansøgning om tilladelse til håndopsamling skal sendes til

For at kunne søge skal du være erhvervs- eller bierhvervsfisker. Opsamling til eget forbrug kræver ikke en tilladelse.

Du kan læse mere om ordningen her:

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/forsoegsordning-med-det-formaal-at-begraense-udbredelsen-af-stillehavsoesters-i-vadehavet-ved-opsamling-med-haandkraft/