• Fiskeristyrelsen genåbner nu forsøgsordningen for håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet

  Publiceret 26-08-2019
  Nyhed

  Formålet med forsøgsordningen er, at begrænse den invasive stillehavsøsters med et erhvervsmæssigt fiskeri, og på den måde passe på Vadehavets unikke natur og fugleliv.

 • Nu åbner havneordningen

  Publiceret 22-08-2019
  Nyhed Tilskud

  Ordningen Investeringer på Fiskerihavne og landingssteder er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifon ...

 • Status for behandling af ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering

  Publiceret 14-08-2019
  Nyhed

  En række kommuner har oplevet IT-problemer i forbindelse med Fiskeristyrelsens behandling af ansøgninger om udbetaling og projektændringer vedrørende vandløbsrestaurering. Der kan være tale om, at ans..

 • Forsinkelser på udbetalinger

  Publiceret 14-08-2019
  Nyhed Tilskud

  Team Tilsagn & Udbetaling har siden foråret modtaget ekstraordinært mange udbetalingsanmodninger. Det betyder, at vi ikke forventer at kunne overholde tidsfristen på de 90 dage fra ansøgningstidspun..

 • Nu åbner tilskudsmuligheder til fiskeri- og akvakulturerhvervet

  Publiceret 12-08-2019
  Nyhed Tilskud

  Nu kan du søge om tilskud til projekter fra ordningerne ’Fælles indsatser fiskeri’ samt ’Afsætningsfremme’. Ordningerne er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som me..