BREXIT

08-04-2019
Nyhed Erhvervsfiskeri

Med den britiske beslutning om at udtræde af EU, vil fiskerisamarbejdet om Nordsøen ændre sig, da Storbritannien bliver en selvstændig kyststat. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Efter planen udtræder Storbritannien af EU ved midnat mellem den 12. og den 13. april 2019, medmindre det britiske parlament inden da godkender den udtrædelsesaftale, den britiske regering har forhandlet med EU. I så fald træder Storbritannien ud af EU den 22. maj 2019.

Den britiske beslutning om at træde ud af EU vil påvirke mange sektorer af dansk erhvervsliv – det gælder også fiskeriet og forarbejdningsindustrien. Fiskeripolitikken i EU er et fælles anliggende, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet.

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, vil der ikke være adgang for EU-fiskere til at fiske i britiske farvande, medmindre Storbritannien vælger at give EU-fiskere fortsat adgang til britiske farvande i 2019. Hvis Storbritannien vælger at give EU-fiskere fortsat adgang til britiske farvande i 2019, forudsætter fiskeri imidlertid under alle omstændigheder, at et fiskerfartøj får en tilladelse til fiskeri i britiske farvande.

Vi opdaterer denne side løbende, når vi ved mere om, hvad Brexit konkret kommer til at betyde for de danske fiskere.

Kontaktoplysninger:

Tlf: 7218 5600 E-mail:

Kort over britiske farvande 

 

Links:

Generelt om Brexit: http://um.dk/da/Udenrigspolitik/brexit

Generelt om Brexit og fisk: http://um.dk/da/fiskeri/brexit/

Tjekliste for virksomheder: Brexit-tjekliste