Ansøgningsrunden for Fiskeri, Natur og Miljø er åben

30-04-2019
Nyhed

Fra 26. april til og med 7. juni 2019 kan du søge tilskud til projekter under ordningen Fiskeri, Natur og Miljø 2019. Der gives tilskud under ordningen i tre indsatsområder:

1)    Marin Innovation
2)    Marin Biodiversitet og Økosystemer
3)    Udsætning af ål.

Der er muligt at søge om støtte til videnskabelige projekter, der har til formål at udvikle ny teknisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet. Endvidere er det muligt at søge om tilskud til projekter, der gennem forskellige aktiviteter hjælper til at beskytte og genoprette marin biodiversitet. Som en del af åleforvaltningsplanen er det muligt at søge om tilskud til projekter vedrørende udsætning af ål.

2019-runden
I 2019 er der særligt fokus på projekter, der omhandler udvikling af sælsikre redskaber, og projekter der vedrører kystnært/skånsomt fiskeri. Til sidstnævnte område er der afsat en særpulje på 5 mio. kr.

Der er samlet set afsat 54,8 mio. kr. i 2019, og der kan ydes op til 100 % i tilskud. Du kan læse mere om kravene til projekterne i vejledningen til ordningen https://fiskeristyrelsen.dk/media/10610/vejledning-fiskeri-natur-og-miljoe-2019_version10.pdf

Fiskeristyrelsens tilskud til projekterne finansieres af EU (75 %) via EHFF og delvist af nationale midler (25 %). For indsatsområde 3) Udsætning af ål, finansieres projekterne delvist af EU (75 %) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler fra Fiskepleje (25 %).

Sådan søger du
Ansøgning sker ved at indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen via e-boks.

Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse mere om ordningen på Fiskeristyrelsens tilskudsguide https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/fiskeri-natur-og-miljoe/

Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud for den enkelte ansøger efter ansøgningsfristens udløb den 7. juni 2019 og forventer at give besked om afgørelsen inden udgangen af september 2019.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens kommunikations- og presserådgiver på telefon 31 26 62 20