Flere midler til effektiv tilskudsforvaltning af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

09-10-2018
Nyhed

Aftaleparterne bag den politiske aftale fra maj 2017 om det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, EHFF, har besluttet at justere aftalen.

Justeringerne tilvejebringer 30 mio. kr. til en effektiv tilskudsforvaltning i Fiskeristyrelsen med fokus på gennemsigtighed og rettidighed og til etablering af et IT-system til implementering af den politiske aftale fra november 2017 om kvotekoncentration.

Tilførslen af midler skal styrke administrationen af EHFF-tilskudsordningerne i aftaleperioden, der løber frem til udgangen af 2020, og bidrage til at leve op til programmets formål om, at landets fiskeriaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt, bidrage til natur- og miljøindsatser og fremme innovation, vækst og beskæftigelse inden for fiskeri og akvakultur og i fiskeriområderne.

Endvidere skal midlerne anvendes til udvikling af et datasystem, der skal understøtte arbejdet med kontrol af kvotekoncentrationsreglerne.

Midlerne til de to formål kommer primært fra projekter, der har fået tilsagn om tilskud, men som ikke er blevet gennemført, og fra puljer, hvor ikke alle midlerne er blevet anvendt. Herudover kommer midlerne fra en mindre reduktion af en række erhvervsrettede tilskudsordninger. Der er således tale om omdisponeringer inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens pressetelefon tlf. 22 10 96 72.