Har du husket at registrere din kapacitet?

23-05-2018
Nyhed Erhvervsfiskeri Fiskere

Det er vigtigt, at du registrerer din disponible kapacitet inden d. 1. juli 2018, hvis du ønsker at beholde den. I modsat fald vil din disponible kapacitet tilgå Fiskeristyrelsens kapacitetsfond.

Den 1. juli 2017 trådte den nye kapacitetsbekendtgørelse* i kraft, og den indebærer, at alle, der ikke har registreret deres disponible kapacitet inden 1. juli 2018, vil miste den. Med disponibel kapacitet menes kapacitet, der ikke er bundet i et aktivt fartøj, og derfor er til ejerens disposition.

Siden reglerne trådte i kraft, er der fiskere, der allerede har registreret deres disponible kapacitet. Fiskeristyrelsen vil dog gerne sikre sig, at alle fiskere er opmærksomme på den nye regel, og at al disponibel kapacitet, der ønskes opretholdt ikke risikerer at falde for forældelsesfristen. Derfor vil vi i Fiskeristyrelsen gerne minde alle erhvervs- og bierhvervsfiskere om de nye krav og opfordre til at tage stilling til, om I fortsat ønsker at gøre brug af jeres disponible kapacitet.

Sådan registrerer du din disponible kapacitet

Registrering af disponibel kapacitet kan ske ved at udfylde et skema, der kan findes her

Ændringerne udspringer af et politisk ønske om at få aktiveret den disponible kapacitet i fiskerierhvervet. De nye regler betyder, at kapacitet fra slettede fartøjer forældes og overføres til kapacitetsfonden efter 5 år.

* Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand nr. 886 af 28. juni 2017

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 22 10 96 72.