Søg om tillægsmængde fra flidspulje til kystfiskere i juni og juli

26-06-2018
Nyhed

Hvis du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne årsmængder (ekskl. kystfiskertillæg).

De næste frister for at søge om tillægsmængde ligger hhv. den 30. juni og 31. juli 2018 og vedrører følgende kvoter:

30. juni 2018
•    Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande)
•    Rødspætte i Nordsøen
•    Rødspætte i Kattegat

31. juli 2018
•    Torsk i Nordsøen
•    Torsk i Kattegat

Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvoter, såfremt det enkelte fartøj har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvoter.

Flidspuljen omfatter en række andre kvoter, hvor der er ansøgningsfrist senere end juli.

Se det samlede overblik over ansøgningsfrister her

Hvem kan søge?
Fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.
 
Hvis der er tillægsmængder tilbage i flidspuljen efter tildeling til FKA-kystfiskerfartøjer (fartøjer i den tidsubegrænsede ordning), fordeles disse mængder til fartøjer, der også har ansøgt inden tidsfristen, i den tidsbegrænsede ordning.

Sådan søger du?
Send e-mail til

Læs mere om kystfiskerordningerne her:
 
BEK nr. 1604 af 19/12/2017 - Kapitel 6 om kystfiskeri §§61-74

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 22 10 96 72.