Årsrapport: Fiskerikontrol viser udfordringer med landingsforpligtelsen

18-06-2018
Pressemeddelelse

Fiskerikontrollen af erhvervsfiskeriet i 2017 indikerer, at der fortsat er for mange fiskere, der ikke overholder landingsforpligtelsen. Det viser ny årsrapport fra Fiskeristyrelsen. Til gengæld er fiskerne blevet bedre til at overholde reglerne på flere andre områder.

EU-reglerne kræver, at fiskerne bringer alle fisk med i land, også selv om fisken er for lille, eller fiskeren mangler kvote. Fiskeristyrelsens årlige rapport om fiskerikontrol indikerer dog, at der fortsat er udfordringer med at overholde reglerne for landingsforpligtelsen.

Når kontrollørerne er tilstede, mens fangsten bliver hevet ombord på fartøjet, bliver der registreret markant flere fisk under mindstemålet, i forhold til hvad fiskerne rapporter i logbogen, når der ikke gennemføres kontrol. Det indikerer, at der fortsat finder udsmid sted, når der ikke gennemføres kontrol.  

”Vi kan se, at der er udfordringer med at overholde landingsforpligtelsen i dansk fiskeri, og fiskerikontrollørerne kan jo ikke være tilstede på alle fartøjer hele tiden. I Fiskeristyrelsen arbejder vi derfor målrettet på at udvikle vores værktøjer til kontrol af landingsforpligtelsen, ligesom der er stort politisk fokus på området”, siger Nanna Møller, direktør i Fiskeristyrelsen.

Målrettet indsats giver resultater
I 2017 blev der generelt set konstateret flere overtrædelser i fiskeriet. Samtidig kan der dog konstateres fremgang på de områder, hvor Fiskeristyrelsen de seneste år har gjort en ekstraordinær indsats i forhold til  at ændre fiskernes adfærd. Det drejer sig om områder, hvor der har været særlige udfordringer med at overholde reglerne. Eksempelvis er der konstateret færre fejlskøn, når fiskerne skal indberette i deres logbog, hvad de har fanget af rødspætte i Nordsøen. Samlet set er antallet af områder med særlige udfordringer over de seneste 5 år nedbragt fra 14 til 3.

Herudover overvåger Fiskeristyrelsen systematisk fiskeriaktiviteter i en række farvandsområder med fiskerimæssige restriktioner, herunder Natura-2000 områder, og den generelle tendens er et fortsat lavt antal konstaterede ulovlige fiskeriaktiviteter i de overvågede områder.

”Det er positivt at se, at den målrettede indsats, der er bygget på dialog, vejledning og kontrol også giver resultater. Der skal også lyde en ros til fiskerierhvervet for at tage opgaven på sig og foretage de nødvendige ændringer for at leve op til reglerne”, siger Nanna Møller.

Borgeranmeldelser afslører ulovligt fiskeri
Danmark har en kyststrækning på 7.300 km og hertil kommer de mange søer og vandløb. Derfor har Fiskeristyrelsen stor gavn af henvendelser fra borgere, der anmelder ulovligt fiskeri på steder, hvor fiskerikontrollørerne ikke er i nærheden.

Fiskeristyrelsen modtog i 2017 hele 903 anmeldelser om ulovligt fiskeri.

”Det er en stor hjælp for os, at vi har så mange opmærksomme borgere, der retter henvendelse til os, når de opdager et fiskeri, der ser ud til at være ulovligt. Det er en en stor fordel for den danske natur og fiskebestande, at vi har flere øjne, der kan opdage ulovlighederne, så der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet os på vej”, siger Nanna Møller.

Læs hele rapporten her

Download faktaark om fiskerikontrollen her

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, kan du kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 22 10 96 72.