Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

04-07-2018
Bilag 6

Se oversigt over ændring af fangstrationer vedrørende torsk, rødspætte og laks.

Torsk i Nordsøen

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  5.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

10.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

14.000 kg

 

 Torsk i Skagerrak

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

2.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

4.500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

6.500 kg

 

 Torsk i Kattegat

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

1.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

3.000 kg

 

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  9.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

22.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

35.000 kg

 

 Rødspætte i Nordsøen

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

4.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

7.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

9.500 kg

 

 Rødspætte i Kattegat

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

3.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

5.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

7.500 kg

 

 Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  5.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  7.500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

10.000 kg

 

 Laks i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   250 stk.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   500 stk.

Fartøjer på 9 meter og derover

1.000 stk.

                                                                                              

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. juli 2018