Statistik: Dansk fiskeri i fremgang i 2016

16-01-2018

De flotte takter fra 2015 blev fortsat i 2016, hvor dansk fiskeri oplevede vækst i både indtjening og eksport af fisk. Det viser Fiskeristatistisk Årbog 2016, der netop er offentliggjort af Fiskeristyrelsen.

Dansk fiskeri oplevede ny fremgang i 2016, både når det gælder indtjening og eksport af fisk. Det fremgår af tallene i Fiskeristatistisk Årbog, der indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

Allerede i 2015 havde dansk fiskeri et særdeles godt år, hvor værdien af både eksport og import for fisk og fiskeprodukter nåede det højeste niveau i 10 år. Det resultat blev dog overgået i 2016. Her løb eksporten op i 25,9 mia., hvilket var 7,5 % højere end året før, mens importen løb op i 19,3 mia., hvilket var 11 % højere end året før. Det giver et overskud på handelsbalancen på 6,7 mia. kr.

Silde- og jomfruhummerfiskeri i vækst

Indtjeningen steg for dansk fiskeri i 2016, til trods for at mængden af landet fisk faldt markant. Det skyldes blandt andet, at prisudviklingen på visse arter har været gunstig, og at faldet i landede fisk primært gælder industrifisk med en lavere kilopris.

Samlet set var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri i 2016 på 3,66 mia. kr., hvilket var 7,5 % højere end året forinden. Mængden af landet fisk faldt med 23 % til 670.176 tons, hvilket især skyldes et markant fald i mængden af landede industrifisk.

Den samlede bruttoindtjening ved industrifiskeriet lød på 720 mio. kr. i 2016. I forhold til 2015 faldt bruttoindtjeningen med 180 mio. kr. svarende til et fald på 20 %. Mængden af de ilandbragte fisk faldt med 32 %.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. Blåmuslinger var 20 % højere end i 2015 og udgjorde 2,9 mia. kr. Der var et fald i de tilførte mængder på 3 %.

De arter, som genererede flest indtægter i 2016, var sild, brisling, torsk, rødspætte, makrel og jomfruhummer i den nævnte rækkefølge. Særligt for sild og jomfruhummer var der en markant procentvis stigning i indtægterne. I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 736 mio. kr., svarende til en stigning på 52 % i forhold til 2015 ogi fiskeriet efter jomfruhummer steg bruttoindtjeningen med 47 % til 280 mio. kr.

Årbogen viser også, at antallet af fiskerifartøjer er faldende for tiende år i træk. Der var 2.273 fartøjer i 2016, som tilhørte de danske erhvervsfiskere. I 2007 var tallet 2.957.

Sådan læser du statistikken

Det er Fiskeristyrelsen, der udarbejder officiel dansk statistik på fiskeriområdet efter aftale med Danmarks Statistik.

Tallene fra Fiskeristatistisk Årbog er alene et udtryk for bruttoindtjeningen – og medregner ikke de udgifter, som dansk fiskeri har. For at få et dækkende billede af omkostningsforholdene i dansk fiskeri henvises til Danmarks Statistik”.

Download Fiskeristatistisk Årbog 2016 gratis her

Læs mere om Fiskeristyrelsens fiskeristatistik her

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til
 
Er du journalist, kan du kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 22 10 96 72