Problemer med Inmarsat satellitforbindelsen – hvad kan der gøres om bord på fiskefartøjet

19-12-2018
Indberetningsservice

Inmarsat har den 12. december 2018 fået placeret den nye satellit, der skal dække Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA). 

Desværre er signalet fra den tidligere East Atlantic satellit så stærkt, at FOE’en ombord på fiskefartøjerne stadig har låst sig til East Atlantic satellitten i stedet for den nye satellit. Hvis det er tilfældet, har fartøjerne fortsat problemer med at sende og modtage eLog meddelelser.

For at afhjælpe problemet skal markeringen ”send altid til east atlantic”, der findes under indstillinger i eLog, være fjernet. FOE’en kan ligeledes slukkes og tændes. Der vil herefter være en større sandsynlighed for, at FOE’en finder EMEA satellitten, der har det stærkeste signal.

Fartøjernes lokale forhandlere vil ligeledes kunne være behjælpelige med at låse FOE’en til den nye EMEA satellit.

Fiskeristyrelsen har i de seneste måneder arbejdet på en ny eLog version, hvor det fra eLog vil være muligt at låse FOE’en til EMEA satellitten. Inden den nye eLog frigives, skal den imidlertid testes grundigt igennem både i Fiskeristyrelsen og på enkelte aktive fiskefartøjer.

I den nye eLog vil det også blive muligt at gensende en landingserklæring. Øvrige forbedringer af landingserklæringsfunktionaliteten vil blive indbygget i den eLog version, der ventes i løbet af forsommeren 2019.