Max. fem bliver til max. syv torsk om dagen i 2019

20-12-2018

Fra og med 1. januar 2019 ændres reglerne, så du som lyst- eller fritidsfisker nu må tage højst syv torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. Hidtil har grænsen været højest 5 torsk om dagen.

For at genoprette torskebestanden blev der fra 1. januar 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

Se kortet over, hvor begrænsningen gælder.

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker i hele 2019 højst må tage 7 torsk pr. dag med i land. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd.

Den tidligere begrænsning på max. 3 torsk i perioden 1. februar til 31. marts, ophæves fra den 1. januar 2019.