Forsøgsordning vedr. fiskeri efter blåmuslinger i nye områder åbner 14. januar 2019

13-12-2018

Det er nu muligt at ansøge om tilladelse til forsøgsfiskeri efter blåmuslinger i dele af indre danske farvande. Det drejer sig om muslingeproduktionsområderne 90 – 95.

Læs nærmere om ordningen her: