Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til kystfiskeri afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattegat til fartøjer med en længde overalt på over 17 meter.

16-09-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattegat til et kystnært rationsfiskeri for fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter er opfisket, indføres der stop for fiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat for denne længdekategori med virkning fra og med torsdag den 17. september 2020. Forbud mod at medbringe og lande sild fra Skagerrak og Kattegat træder i kraft med virkning fra og med fredag den 18. september 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.