Bilag 6 meddelelse - Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne.

30-09-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

 

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   125 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   350 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   575 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.