Bilag 6 - Forhøjelse af MAF-rationerne for tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Østersøen.

14-09-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  1.625 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  2.425 kg

 

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

3.950 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

7.900 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

11.850 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 14. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.