Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat.

27-11-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

 

Idet den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med lørdag den 28. november 2020.
Forbud mod at medbringe og lande sperling fra fiskeri på rationsvilkår fra Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat træder i kraft med virkning fra og med mandag den 30. november 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. november 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.