Nedsættelse af MAF-ration for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne.

29-06-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   225 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   675 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.125 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1.juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.”