Bilag 6 meddelelse om ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak.

10-06-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Med virkning fra og med 11. juni 2020 bortfalder undtagelsesmuligheden for at fartøjer på licensliste nr. 1138 på samme fangstrejse kan udøve fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r og 3r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. juni 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.