Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

28-07-2020
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den afsatte mængde af jomfruhummer til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 29. juli 2020. Forbud mod at medbringe og lande jomfruhummer fra Skagerrak, Kattegat og Østersøen fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 30. juli 2020.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.