Bilag 6 - Forbud mod MAF-rationsfiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

02-09-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den afsatte mængde af mørksej til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 4. september 2019. Forbud mod at medbringe og lande mørksej fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med fredag den 6. september 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 2. september 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.