Bilag 6 meddelelse om ophævelse af MAF-kvartalsrationen for torsk i Nordsøen og torsk i Skagerrak.

15-11-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet det skønnes at den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i Nordsøen (2A3AX4) samt den afsatte mængde af torsk i Skagerrak (3AN) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte rationer for torsk i Nordsøen og torsk i Skagerrak med virkning fra 15. november 2019. Der vil derfor ikke længere være mængdemæssige begrænsninger.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 15. november2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.