Bilag 6 meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak

27-11-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Torsk i Kattegat

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

    650 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.725 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

2.150 kg

 

Rødspætte i Skagerrak

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

1.325 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.650 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

3.950 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. november2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.