Bilag 6 meddelelse om forbud mod kystfisker-rationsfiskeri af sild i østlige Østersø (3DØ).

07-11-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den afsatte mængde af sild til kystfisker-rationsfiskeri i østlige Østersø (3DØ) er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sild i østlige Østersø (3DØ) på kystfisker-rationsvilkår licensliste nr. 1731 med virkning fra og med fredag den 8. november 2019.

Forbud mod at medbringe og lande sild fra østlige Østersø (3DØ) fisket på kystfisker-rationsvilkår træder i kraft med virkning fra og med lørdag den 9. november 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. november2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.