Bilag 6 meddelelse om forbud mod fiskeri af skade og rokke i Nordsøen.

21-11-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den til Danmark afsatte kvote af skade inkl. rokke i Nordsøen (2AC4-C) er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af skade inkl. rokke i Nordsøen (2AC4-C) med virkning fra og med fredag den 22. november 2019.

Forbud mod at medbringe og lande skade inkl. rokke fra Nordsøen (2AC4-C) træder i kraft med virkning fra og med søndag den 24. november 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. november2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.