Bilag 6: Nedsættelse af kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen

29-03-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen

 

Med virkning fra den 1.april 2019 nedsættes kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen, således at fiskeriet indtil videre er reguleret med en kalendermånedration på 25 tons pr. måned.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. april 2019.