Søg om tillægsmængde fra flidspulje til kystfiskere

23-05-2019
Faglig meddelelse

Er du kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det har du mulighed for, hvis du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne årsmængder (ekskl. kystfiskertillæg).

Frist for at søge om tillægsmængde for:

Torsk i Østersøen (Underområde 25-32), rødspætte i Nordsøen og rødspætte i Kattegat 2019 er 30. juni 2019

Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvote såfremt dit fartøj har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvote.

Se det samlede overblik over ansøgningsfrister her: (§83, stk. 2) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203641#id5abe07d1-59f3-4b87-b751-88e75e567b74

Hvem kan søge?

Ejere af fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.

Tillægsmængder fordeles i første omgang til FKA-kystfiskerfartøjer i den tidsubegrænsede ordning. Hvis der efter denne fordeling er tillægsmængder tilbage i flidspuljen, vil de blive fordelt til fartøjer i den tidsbegrænsede ordning, såfremt der er ansøgt herom inden ansøgningsfristen.

Sådan søger du?

Send e-mail til

Læs mere om kystfiskerordningerne

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203641#id5abe07d1-59f3-4b87-b751-88e75e567b74

BEK nr. 1270 af 30/10/2018 - Kapitel 7 om kystfiskeri §§73-89

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 31266220