Bilag 6 - Vilkår for fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r

20-05-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Med virkning fra 20. maj 2019 til og med 2. juni 2019, kan fartøjer der i perioden fra 1. april 2019 til og med 13. maj 2019 har landet tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 2r, fiske medbringe og lande i alt 50 tons tobis fra forvaltningsområde 2r. 

Fartøjer, der fisker tobis, må kun fiske i et forvaltningsområde (1r, 2r, 3r) pr. fangstrejse. Som undtagelse herfor vil der for fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 2r, være mulighed for i perioden fra den 20. maj 2019 til og med 2. juni 2019, at indlede en fangstrejse med at fiske tobis i område 1r og 3r og forsætte fiskeriet i 2r. Såfremt fiskeri er påbegyndt i område 1r eller 3r og forsættes i 2r, gælder der en ugeration på 150 tons. Der må dog kun fiskes medbringes og landes i alt 50 tons tobis fra område 2r. 

Fra og med 3. juni 2019 og indtil videre, indføres der forbud mod fiskeri at tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 20. maj 2019.