Bilag 6 Forhøjelse af MAF-rationen for rødspætte i Skagerrak

10-05-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Rødspætte i Skagerrak

Fra 1. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  1.050 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  2.100 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  3.150 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 10. maj 2019.